Archiv pro štítek: Elektronický podpis

Nezařazené

Rovnoprávnost na poli informační technologie a papíru

Ta vznikla uvedením zákona v platnost. Dokonce je možné říci, že zákon upřednostňuje ty dokumenty, které jsou opatřeny digitální signaturou. Tak zvaný zaručený elektronický podpis dává totiž podstatně vyšší záruky hodnověrnosti a spolehlivosti dokumentů, než vlastnoruční. Takový dokument opatřený parafou z počítače je naprosto identifikovatelný a tvůrce jej nemůže popřít. I když je sporné, zda otisk prstů […]

Back To Top